svømming

Statutter for svømming

  1. Det konkurreres i 100 meter svømming, fri stil.

  2. Hver skole stiller med 5 kadetter. Starten foregår i 5 heat a 3 deltakere, en fra hver skole i hvert heat.

  3. Den skole som har best sammenlagt tid, vinner. Ved likhet vinner den skole som har beste individuelle resultat, deretter nest beste osv.

  4. Konkurranse avvikles etter Norges Svømmeforbunds konkurransereglement.

  5. Kvinner oppfordres til å delta. Kvinnelige deltagere får 10 % fratrekk på sin tid.
  1. Arrangøren skal bekjentgjøre stillingen mellom skolene etter hvert heat.

  2. Som avslutning på konkurransen skal arrangørskolen gjennomføre en medleystafett på 4 x 50 m (rygg, butterfly- bryst – crawl). Lag med kvinner starter 3 sek før per deltagende kvinne.

  3. Dersom en deltager tyvstarter, fortsetter heatet som normalt og vil ikke bli stoppet. Den som tyvstartet får 5 minutter pause (etter innslag) før han / hun må svømme distansen en gang til i et eget heat. Den dårligste tiden av de to heatene blir tellende for denne deltageren.

  4. Den skole som vinner svømmingen er den skole som har laveste totaltid etter at begge svømmekonkurranser er lagt sammen til en tid.

Vandreskjold NAKA Svømming 

1971: Krigsskolen 

1983: Sjøkrigsskolen 

1995: Luftkrigsskolen 

2007: Luftkrigsskolen  

1972: Krigsskolen 

1984: Krigsskolen 

1996: Sjøkrigsskolen 

2008: Luftkrigsskolen  

1973: Krigsskolen 

1985: Krigsskolen 

1997: Sjøkrigsskolen 

2009: Luftkrigsskolen  

1974: Krigsskolen 

1986: Luftkrigsskolen 

1998: Sjøkrigsskolen 

2010: Luftkrigsskolen 

1975: Luftkrigsskolen 

1987: Luftkrigsskolen 

1999: Krigsskolen  

2011: Sjøkrigsskolen 

1976: Krigsskolen 

1988: Sjøkrigsskolen 

2000: Sjøkrigsskolen 

2012: Krigsskolen  

1977: Krigsskolen 

1989: Sjøkrigsskolen 

2001: Sjøkrigsskolen 

2013: Luftkrigsskolen 

1978: Krigsskolen 

1990: Sjøkrigsskolen 

2002: Sjøkrigsskolen 

2014: Sjøkrigsskolen 

1979: Krigsskolen 

1991: Luftkrigsskolen 

2003: Sjøkrigsskolen 

2015: Sjøkrigsskolen 

1980: Luftkrigsskolen 

1992: Sjøkrigsskolen 

2004: Sjøkrigsskolen 

2016: Sjøkrigsskolen 

1981: Luftkrigsskolen 

1993: Sjøkrigsskolen 

2005: Sjøkrigsskolen 

2017: Krigsskolen 

1982: Sjøkrigsskolen 

1994: Krigsskolen 

2006: Sjøkrigsskolen 

2018: Sjøkrigsskolen