Pistolskyting

Statutter for pistolskyting

Pistolskyting arrangeres i fire øvelser, oppvarming, trekk med magasinbytte, duell med trekk og avsluttes med nytt trekk med magasinbytte.

Fellesbestemmelser

Hylster: Safariland SLS eller ALS type (forsvaret har begge typer). Plassering belte/hofte valgfritt 

Magasintaske/holder: Valgfri type 

Belte: Valgfri type 

Standplass: 25 meter for øv 1,2 og 3 

Antrekk: Arbeidsuniform M17/M04 (hodeplagg ikke påbudt) 

Mål: Forsvarets halvfigur (Ny type). Hvit klistrelapp er tillatt.  

Utgangsstilling: Pistol ladd i hylster, sikringsmekanisme på hylster aktivert og begge hender på hodet (Langfinger på hver hånd skal berøre hverandre). 

Pistol: Griptape og «sotet» sikte er tillat. Ellers ingen motivasjoner som strider med reglement for pistol P-80. Lykt under pistol er ikke tillatt.  

Hender/hansker: Hansker er tillatt. Kalk er tillatt. 

Disputt: Ved disputt vil grendommer avgjøre om det skal skytes på nytt eller ikke. 

Scoringstabell

Treff innenfor blått felt gir ingen tillegg i totaltiden(fig.1). 

Treff innenfor grønt felt gir 1 tilleggs sekund i totaltiden. 

Treff innenfor rødt felt mellom rødt og svart rektangel gir 3 tilleggs sekund i totaltiden.  

Bom på skiven gir 5 sekunder tillegg 

Skiven regnes da som hele skiven, altså Grå/blå kant på skiven er en del av skiven (fig.2). Bryter skuddet grå/blå strek på skiven, telles skuddet som inn.  

Skudd som bryter skillelinje mellom soner telles som høyeste verdi.  

Totalt NAKA program blir en gjennomføring av hver øvelse. Tiden for hver øvelse legges sammen for hver kadett. Dette gir total skytetid for kadetten. Laveste tid blir beste pistolskytter NAKA. Kadettenes skytetid blir lagt sammen og gir lagets skytetid.  

Skolen/skytteren med lavest totaltid vinner. 

0 .
Oppvarming

Skytteren har inntil 5 skudd til oppvarming. 

Øvelsen har fri tid 

Skuddene kan fordeles over flere magasiner om ønskelig. 

Det anvises kun en gang, på slutten av serien. 

Øvelsen skytes av et og et lag. 

Øvelsen teller ikke med i scoringen, dvs det er en ikke tellende øvelse.  

1 .
Trekk med magasinbytte

Skytter har 3 magasiner med 3 skudd på kropp, et magasin er i våpenet og våpenet er ladd i hylster, de to resterende magasinene befinner seg i magasintaske. Start posisjon er vendt mot skivene, sikringsmekanisme på hylster aktivert. 

Øvelsen begynner på signal fra timer. 

3 skudd mot en halvfigur 

Sleiden låses i bakre stilling, skytter utfører magasinbytte og skyter 3 nye skudd 

Sleiden låses i bakre stilling, skytter utfører magasinbytte og skyter 3 nye skudd 

Totalt 9 skudd 

Øvelsen skytes av en og en kadett 

Scoring for øvelsen blir skytetid + tillegg for treff/bom på skiven 

2 .
Trekk med magasinbytte

Skytter lader våpenet med 10 skudd i ett magasin. Start posisjon er vendt mot skivene, våpen ladd og hylstret. Sikringsmekanisme på hylster aktivert.  

Skivene er fremme i 4 sekunder og borte i 10 sekunder hvor pistolen hylstres mellom hver visning 

For hver visning av skivene skal det skytes 2 skudd mot halvfigur, det blir da totalt 5 visninger. Her skyter ett skytterlag (skole) a 5 personer samtidig. Evt, en miks med 3 skyttere hvor alle er fra forskjellig skole.  

Scoring for øvelsen er kun tilleggstid for treff/bom på skiven. Skytetid medregnes ikke på øv 2. 

Øvelsen kan skytes av så mange kadetter banen tillater 

2 .
Trekk med magasinbytte

Gjennomføres likt som øvelse 1.

Vandreskjold NAKA Pistol

1998: Krigsskolen

2002: Sjøkrigsskolen

2008: Sjøkrigsskolen

2014: Krigsskolen

1997: Luftkrigsskolen

2003: Luftkrigsskolen

2009: Sjøkrigsskolen

2015: Krigsskolen

1998: Luftkrigsskolen

2004: Luftkrigsskolen

2010: Krigsskolen

2016: Luftkrigsskolen

1999: Luftkrigsskolen

2005: Krigsskolen

2011: Krigsskolen

2017: Krigsskolen

2000: Sjøkrigsskolen

2006: Luftkrigsskolen

2012: Krigsskolen

2018: Krigsskolen

2001: Krigsskolen

2007: Luftkrigsskolen

2013: Luftkrigsskolen

2019: