Andre konkurranser og priser

Sjettagren

”6. grenen” utkjempes en gang hvert år, i forbindelse med NAKA. Trofeet er en evigvarende lanse og oppbevares på det seirende lags skole. Seirende lags kadettsamfunn besørger inngravering og påser at lansen bringes med til neste års NAKA. 

Publikumsprisen

Denne kom inn som en følge av å premiere sportslig stemning som tilskuer. Denne prisen deles ut av kadettsamfunnene. Vandrepremie i form av stor tomhylse. 

Sjefskonkurransen

I tillegg skal det gjennomføres en sjefskonkurranse som heller ikke er tellende i forhold til totalen, men som er en viktig moralsk seier og hvor vinneren får sitt navn inngravert i «Sjefsøksa». Arrangerende skoles ansvar å planlegge og gjennomføre.  

IMG_0901
IMG_0921
IMG_0907
IMG_0853

Battle of the bands

Underholdningskonkurransen

«Kadett Max» vinnes av skolen med det beste underholdningsbidraget under NAKA. Hver skole har 20 minutter til disposisjon for sitt bidrag.

Det kan være i form av revy/standup/video. Det er selvsagt anledning med en positiv roasting av hverandres skoler. Selvironi og kreativitet er alltid positivt.

Den skolen som vinner «kadett Max» skal ha han i varetekt i 24 timer etter avsluttet NAKA (hentet fra statuttene). Dommerne av konkurransen vil være de ulike skolenes skolesjefer, samt President.

Hvem har de beste supporterne?

Publikumsprisen

Denne prisen er en videreføring av Norsk Kadettforums Ærespris.  Prisen tildeles det publikum som i størst grad har utvist positiv “supporter-ånd”, bidratt med god stemning før, under og etter idrettsgrenene og som i størst grad har satt preg på NAKA. 

Prisen er en evigvarende hylse. 

NAKAs eldste gren

Sjettagren

Vertsskolen bestemmer selv form og farge på konkurransen, og avgjør selv om det skal være en enkeltmanns- eller lagkonkurranse. Konkurransen skal være hemmelig for samtlige deltakere og eventuelt støtteapparat.  

 Konkurransen skal som et minimum teste deltakerne i drikking av styrkedrikk, intelligens, holdninger og fysisk fostring. Dersom det er tvil om hvem som vinner konkurransen, skal et forhåndsuttatt dommerpanel bestående av representanter fra NKF kåre vinneren. Før start skal deltakere og dommere gjøres kjent med disse statuttene. 

Prisen er en evigvarende hylse.