Idretter

NAKA er en idrettskonkurranse hvor vi til syvende og sist skal kåre den totalt beste skolen. Det er derfor naturlig at man tar ut de beste i hver gren. 

Konkurransen omfatter følgende disipliner: 

Andre konkurranser

I tillegg til overnevnte konkurranse arrangeres det også noen mer uformelle konkurranser i løpet av arrangementet.

Screenshot-2019-08-26-at-23.58.07.png
Screenshot-2019-08-26-at-23.58.30.png
Screenshot-2019-08-26-at-23.58.58.png
Screenshot-2019-08-27-at-00.00.12.png

Arrangementet reguleres av Statutter for idrett ved nasjonalt kadettstevne. De kan lastes ned her. 

Oppstår tvil om tolkning av statutter, konkurranseregler og lignende, skal saken bringes inn for Skjoldkomiteen som avgjør med simpelt flertall. Dersom protester leveres inn under konkurransen, skal avgjørelsen tas av grendommer. Grendommerens avgjørelse er endelig. Grendommer kan være en offiser, eller en sivil som er kvalifisert til oppgaven. Grendommer skal også godkjenne arenaen før konkurransen starter.