om nasjonalt kadettstevne

Nasjonalt kadettstevne er i første rekke en idrettskonkurranse, videre er det ønskelig at kadettene blir godt kjent med vertsskolens miljø og med hverandre. Deltagelse på kadettstevne skal være en belønning for den enkelte kadetts innsats og vilje til å representere sin skole i en eller flere idrettsgrener. En skoles delegasjon kan ikke overstige 56/57 kadetter (avhengig av om det er fotball eller håndball hvor vi gjennomfører en omgang med kvinner). Antall følgeoffiser (skolesjef, idrettsoffiserer, stabsoffiser) avtales direkte med arrangerende krigsskole.

NAKA er en idrettskonkurranse hvor vi til syvende og sist skal kåre den totalt beste skolen. Det er derfor naturlig at man tar ut de beste i hver gren. Når det er sagt er det ikke alltid at kvinner klarer å hevde seg i konkurranse med menn, og som en naturlig del av at forsvaret består av stadig flere kvinner bør kvinner være representert i alle grener. I en del grener får kvinner respitt som skal gjøre at kvinner og menn i størst mulig grad blir likeverdige.

 

Den arrangerende krigsskole arrangerer et kort, faglig opplegg, i tillegg til idrettskonkurransene.

FIR`s vandreskjold og Forsvarssjefens pokal til beste krigsskole i idrett ved Nasjonalt Kadettstevne er vandrepremier. Den siste skole som vinner skjoldet når det er fullt beholder skjoldet, men må anskaffe et nytt skjold til neste NAKA. På vandreskjoldet skal det tilføyes et miniatyrskjold påført den seirende krigsskoles navn og vinnerår. Dette bekostes av den seirende krigsskole.

Skjoldkomiteen, som består av skolesjefene og idrettsoffiserene, skal overvåke at statuttene og konkurransereglene blir fulgt. Skolesjefene fastsetter tid og sted for konkurransen og tidspunktet skal senest bekjentgjøres under NAKA året før. En kadett fra hver krigsskole, i kraft av sjef idrettslag, eller stedfortreder, kan stille på skjoldkomitemøtet.

9 bilde a
10 bilde a
4 Avisutklipp a
5 bilde a

NAKA gjennom tidene

På 60-tallet konkurrerte de ulike krigsskolen i 200 meter svømming, 10 km ski, skyting, stille lengde og stille høyde. Etter hvert ble stille lengde og stille høyde byttet ut med kårdefekting. På 70-tallet kom også løping.

Skolesjef Pran under NAKA i 1983: “Selv om rammene om NAKA er et idrettsstevne, må man ikke glemme den sosiale biten”.

Sjetta gren har alltid vært et høydepunkt innen den sosiale biten. På 80-tallet ble svømming endret til 100 meter, og kårdefekting ble byttet ut med ballspill. På 90-tallet blir ski fjernet, og fotball blir en fast idrett.

Underholdningskonkurransen der skolene konkurrerer om “Kadett Max” har alltid stått sterkt, og skapt mye moro. Sjefskonkurransen har også vært en lang tradisjon, der skolesjefer konkurrerer mot hverandre i ulike oppgaver.

Historie

En beretning fra KL Kjartan Sildnes

Det jeg vet er at det første NAKA ble holdt i 1959 og det har vært arrangert uten avbrudd siden da. En periode var krigsskolen delt med en avdeling på Gimlemoen Kristiansand. Jeg tror de var med fra 1985 til 1995. Da var det fire arrangører i den perioden, før vi gikk tilbake til nåværende ordning. Grener som er byttet ut er Fekting og Langrenn. Det var ikke ofte det var langrenn i Bergen, der var det gateløp av naturlige årsaker (skrevet av Rune Nilsen? Noen som vet?).

NAKA historikken har lenge vært mangelfull. Under NAKA 2017 ble vi derfor enige om å gjøre et grundig søk etter gamle vandreskjold på hver krigsskole i den hensikt å nøste i historien. Det endte med at Krigsskolen Linderud fant et vandreskjold fra årene 1987- 2009 og Sjøkrigsskolen fant det opprinnelige vandreskjoldet fra 1959- 1986 i bibliotekets gamle arkiv. 

 Nå er NAKA historikken langt mer komplett, men spørsmål som fremdeles gjenstår er følgende; hvem vant i 1959 hvis det ble som skrevet over om at første NAKA ble gjennomført da. På det opprinnelige vandreskjoldet står det FIR vandreskjold av 1959, men første påmonterte graverte miniatyrskjold er fra 1960. Andre spørsmål som vi også har dårlig historikk på er hvor NAKA har vært arrangert. Hvis det stemmer som det står over at Krigsskolen en periode fra 1985- 1995 bestod av en avdeling på Gimlemoen og en på Linderud så kan man ikke følge historikken fra nå og bakover og sette opp hvor det har vært arrangert. Oppfordrer derfor hver enkelt krigsskole å undersøke dette nærmere i gamle arkiv.

Sjøkrigsskolen 

3. februar 20.17

KL Kjartan Sildnes 

0
LUFTKRIGSSKOLEN

Antall seiere

0
SJØKRIGSSKOLEN

Antall seiere

1
KRIGSSKOLEN

Antall seiere

Vandreskjold sammenlagt vinner

Vinner:

Sted:

Vinner:

Sted:

Vinner:

Sted:

1959: ?

1985:* Luftkrigsskolen

2011: Krigsskolen

Bergen

1960: Sjøkrigsskolen

1986:* Luftkrigsskolen

2012: Krigsskolen

Oslo

1961: Sjøkrigsskolen

1987:* Luftkrigsskolen

2013: Luftkrigsskolen

Trondheim

1962: Sjøkrigsskolen

1988:* Krigsskolen L.

2014: Sjøkrigsskolen

Bergen

1963: Sjøkrigsskolen

1989:* Krigsskolen G.

2015: Sjøkrigsskolen

Oslo

1964: Sjøkrigsskolen

1990:*Luftkrigsskolen

2016: Krigsskolen

Trondheim

1965: Sjøkrigsskolen

1991:* Krigsskolen L.

2017: Krigsskolen

Bergen

1966: Krigsskolen

1992:* Krigsskolen L.

2018: Krigsskolen

Oslo

1967: Sjøkrigsskolen

1993:*Luftkrigsskolen

2019: Krigsskolen

Trondheim

1968: Sjøkrigsskolen

1994:* Krigsskolen L.

2020:

Bergen

1969: Luftkrigsskolen

1995:*Luftkrigsskolen

2021:  

Oslo

1970: Krigsskolen

1996: Krigsskolen

Bergen

2022:

Trondheim

1971: Krigsskolen

1997: Krigsskolen

Oslo

2023:

Bergen

1972: Sjøkrigsskolen

1998: Luftkrigsskolen

Trondheim

2024:

Oslo

1973: Sjøkrigsskolen

1999: Luftkrigsskolen

Bergen

2025:

Trondheim

1974: Krigsskolen

2000: Luftkrigsskolen

Oslo

2026:

Bergen

1975: Krigsskolen

2001: Luftkrigsskolen

Trondheim

2027:

Oslo

1976: Luftkrigsskolen

2002: Sjøkrigsskolen

Bergen

2028:

Trondheim

1977: Krigsskolen

2003: Luftkrigsskolen

Oslo

2029:

Bergen

1978: Krigsskolen

2004: Krigsskolen

Trondheim

2030:

Oslo

1979: Krigsskolen

2005: Sjøkrigsskolen

Bergen

2031:

Trondheim

1980: Luftkrigsskolen

2006: Sjøkrigsskolen

Oslo

2032:

Bergen

1981: Luftkrigsskolen

2007: Luftkrigsskolen

Trondheim

2033:

Oslo

1982: Luftkrigsskolen

2008: Krigsskolen

Bergen

2034:

Trondheim

1983: Luftkrigsskolen

2009: Krigsskolen

Oslo

2035:

Bergen

1984: Sjøkrigsskolen

2010: Luftkrigsskolen

Trondheim

2036:

Oslo

*De årene Krigsskolen var delt mellom en avdeling på Gimlemoen og en avdeling på Linderud