håndball

Det har vært et mål å øke kvinneandelen som deltar under  NAKA, men dette må gjøres på en fornuftig måte og smidig måte. Vi har derfor besluttet at vi på formøtet før NAKA blir enige om den ene omgangen på enten fotball eller håndball skal spilles av kvinner. 

I forkant blir det opp til hver skole å finne ut av hvilken av de to ballspilldisiplinene hvor dette er mest hensiktsmessig i forhold til hvor man har talenter og interesse. 

Avgjørelsen rundt dette avgjøres med simpelt flertall på formøte planlagt i Januar. Dette innvirker naturligvis antallet spillere man tar med seg på enten håndball eller fotball.  

Fjorårets vinner av håndball var XXXX.

Generelle statutter

 1. Det skal primært spilles på bane med internasjonale mål.
 2. Gjennomføres som serie, alle spiller mot alle. Kampoppsett skal trekkes. 
 3. Autoriserte dommere skal nyttes.
 4. Kun påmeldte spillere skal benyttes.
 5. Ved skade kan bytte foretas, men bare med andre påmeldte NAKA-deltakere.

Statutter for håndball
– Internasjonalt reglement. Unntak: 20 spillere (10 kvinner +10 menn hvis det blir bestemt at en omgang skal spilles med kvinner og den andre med menn) 
– Resultatet etter første omgang, videreføres til andre omgang. Dvs. begge omganger spilles som én kamp. 
– Hver kamp går over 2×20 min, ingen pause 
– Èn omgang med kvinnelaget, èn omgang med herrelaget. Hvem som spiller første omgang trekkes på formøtet før gjeldende NAKA. 


– Ballstørrelse: Kvinner bruker str. 2, mens menn bruker str. 3.

– Ved poenglikhet etter endt serie avgjøres rekkefølgen etter: 

  1. Målforskjell
  2. Innbyrdes oppgjør
  3. Straffekast, 3 spillere, 1 skuddforsøk hver.
   -Det praktisere ikke automatisk karantene etter utvisning, men dommerne kan ilegge karantene ved grove overtredelser. 

I forkant blir det opp til hver skole å finne ut av hvilken av de to ballspilldisiplinene hvor dette er mest hensiktsmessig i forhold til hvor man har talenter og interesse. 

Vandreskjold NAKA Ballspill

1985: Luftkrigsskolen

?

1997: Sjøkrigsskolen

?

2009: Krigsskolen

1986: Sjøkrigsskolen

?

1998: Sjøkrigsskolen

?

2010: Sjøkrigsskolen

1987: Luftkrigsskolen

?

1999: Krigsskolen

?

2011: Krigsskolen

1988: Krigsskolen

?

2000: Sjøkrigsskolen

Innebandy

2012: Krigsskolen

1989: Krigsskolen Gimlemoen

?

2001: Sjøkrigsskolen

Basketball

2013:

1990: Krigsskolen

2002: Sjøkrigsskolen

Volleyball

2014: Sjøkrigsskolen

Volleyball

1991: Krigsskolen Gimlemoen

?

2003: Sjøkrigsskolen

Innebandy

2015: Luftkrigsskolen

Innebandy

1992: Krigsskolen

?

2004: Luftkrigsskolen

Basketball

2016: Krigsskolen

Basketball

1993: Sjøkrigsskolen

?

2005: Luftkrigsskolen

Volleyball

2017: Sjøkrigsskolen

Volleyball

1994: Luftkrigsskolen

?

2006: Sjøkrigsskolen

Innebandy

2018: Krigsskolen

Innebandy

1995: Luftkrigsskolen

?

2007: Krigsskolen

Basketball

2019: 

1996: Krigsskolen

?

2008: Krigsskolen

Volleyball

2020: Håndball