geværskyting

Statutter for geværskyting

Det konkurreres i miniatyrskyting innendørs, gevær kaliber 22. med skyteavstand 15 m. 

Deltakere: Hver skole stiller med 5 kadetter + 1 reserve.   

 Reglement: Konkurransen avvikles etter Det Frivillige Skyttervesens (DSF) til enhver tid gjeldende reglement (finnes i skytterboka på www.dfs.no). Unntaket er krav til våpen og noe utstyr, hvor egne krav er fastsatt (se eget punkt nedenfor). 

Skyteprogram: Skyteprogrammet er et tilpasset mesterskapsprogram 15 meter innendørs på 30 skudd hvor maksimal poengsum er 300 poeng. 

Krav til skiver: Primært bør elektroniske skiver benyttes. Sekundært kan pappskiver benyttes. 
 

Krav til utstyr: Frigevær/matchgevær, Sauer og skiskyttervåpen kan benyttes. Reim er tillatt, like ens bruk av 5 skudd i magasin. Max vekt på våpen er 7,5 kg, inkludert reim. Fri avtrekksvekt.  Private våpen kan benyttes. All cal 22 ammunisjon er tillatt, men hullspiss (for jakt) og overlydsammunisjon (over 340 m/s) er IKKE tillatt. 

Rangering: Den skole som har best sammenlagt poengsum, vinner. Ved poenglikhet vinner den skole som har flest innerblinker, deretter beste individuelle resultat, deretter nest beste osv. Skytes det på papp rangeres ikke på innerblinker, kun individuelle resultat. 

Tabell NAKA 15 meter innendørs

Prøveskudd skytes i forkant av innledende skyting og grunnlaget. 

Elektroniske skiver:Fritt antall skudd på åpen skjerm i 3 minutter 

Manuelle skiver: 3 skudd i serie på 1 min. + 2 enkle skudd á 1 min. 

10-skudd 

Innledende skyting 

10-skudd 

Grunnlag 

10-skudd 

Omgang 

5 knestående 

3 min. 

5 liggende 

3 min. 

3 stå, 3 kne, 4 ligg 

3 min. 

10 liggende 

75 sek. 

Tilleggstid for enkeltskuddsvåpen er ett minutt pr. serie (gjelder ikke prøveskudd). 

Vandreskjold NAKA Gevær 

2008: Luftkrigsskolen 

2011: Krigsskolen 

2014: Sjøkrigsskolen 

2017: Krigsskolen 

2009: Luftkrigsskolen 

2012: Luftkrigsskolen 

2015: Sjøkrigsskolen 

2018: Sjøkrigsskolen 

2010: Krigsskolen 

2013: Luftkrigsskolen  

2016: Krigsskolen 

2019: