Fotball

Det har vært et mål å øke kvinneandelen som deltar under  NAKAmen dette må gjøres på en fornuftig måte og smidig måte. Vi har derfor besluttet at vi på formøtet før NAKA blir enige om den ene omgangen på enten fotball eller håndball skal spilles av kvinner. 

I forkant blir det opp til hver skole å finne ut av hvilken av de to ballspilldisiplinene hvor dette er mest hensiktsmessig i forhold til hvor man har talenter og interesse. 

Avgjørelsen rundt dette avgjøres med simpelt flertall på formøte planlagt i januar. Dette innvirker naturligvis antallet spillere man tar med seg på enten håndball eller fotball. 

I år spilles fotball for første gang av både menn og kvinner.

Statutter for Nasjonalt kadettstevne i fotball:

a) Fotball spilles i henhold til Norges Fotballforbunds, til en hver tids gjeldende spilleregler for futsal.

b) 4 utespillere og keeper på banen.

c) 9 spillere pr lag. (Unntak er hvis det blir bestemt at en omgang skal spilles med kvinner, den andre med menn. I såfall dobles antallet).

d) Hver kamp går over 2 x 20 min, 5 min pause

e) Ved poenglikhet etter endt serie avgjøres rekkefølgen etter målforskjell.

f) Ved fortsatt likhet teller innbyrdes oppgjør, deretter straffespark

g) Ved straffekonkurranse gis 3 spillere pr lag 1 skuddforsøk hver.

h) Ballen som skal benyttes er innendørs lærball, str 4.

i) Målene som benyttes er håndballmål.

j) Det praktiseres ikke automatisk karantene etter utvisning, men dommerne kan ilegge karantene ved grove overtredelser.