8. januar 2020 ble det gjennomfu00f8rt generalforsamling. Se referatet og den nye loven her.

GF 2020 gjennomfu00f8rt

8. januar 2020 ble det gjennomfu00f8rt generalforsamling. President Synne Mjelva sitt styre ble valgt for 2020/2021 og vil overta kommandoen i mars mu00e5ned. Tre lovendringsforslag ble ogsu00e5 vedtatt av forsamlingen. Under finnes ny lov og referat fra generalforsamlingen.u00a0

Generalforsamlingen var den fu00f8rste som noen gang har blitt sendt live til klasser som var hindret i u00e5 delta pu00e5 grunn av kursaktivitet. Sendingen fungerte utmerket og det ble i tillegg gjennomfu00f8rt fjernstemming etter lovendringen pu00e5 ekstraordinu00e6r generalforsamling i november.